Loading...

عقب ماندگی ذهنی

بازدید: 1010

ناتوانی هوشی چیست؟

ناتوانی هوشی که اغلب بعنوان عقب ماندگی ذهنی در نظر گرفته می شود، زمانی استفاده می شود که توانایی فرد برای یادگیری در سطح قابل انتظار نیست. سطح ناتوانی هوشی در کودکان بسیار متغیر است. کودکان با ناتوانی یادگیری به زمان زیادی برای مطرح کردن خواسته ها و نیازهای خود و مراقبت نیاز دارند. ناتوانی هوشی باعث می شود که کودک نسبت به همسالان خود روند یادگیری ضعیفی داشته باشد و زمان زیادی طول می کشد تا فرد صحبت کند ، راه برود، لباس بپوشد، یا بدون کمک غذا بخورد و در نهایت آن ها در مدرسه دچار مشکل خواهند شد.

ناتوانی هوشی در نتیجه مشکلات قبل از 18 سالگی  و یا عوامل قبل از تولد بوجود می آید و یا می تواند به علت آسیب، بیماری یا اشکال در مغز ایجاد شود. در بسیاری از کودکان دلیل ناتوانی هوشی ناشناخته است از شایع ترین دلیل ناتوانی های هوشی می توان به مواردی از قبیل سندرم داون، سندرم الکل، سندرم x  شکننده، بیماری های ژنتیکی ، نقص هنگام تولد یا عفونت قبل از تولد اشاره کرد. برخی از موارد تا زمانی که کودک بزرگتر نشده است نشان داده نمی شود. عللی مانند ضربه به سر یا برخی عفونتها از این دسته هستند.

برخی علائم ناتوانی هوشی چیست؟

در واقع در برخی ناتوانی های هوشی شدید علائم زودهنگام می تواند مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود تشخیص اینکه چگونه کودکان کوچکتر بعدا تحت تاثیر قرار می گیرند سخت است.

کودک نسبت به همسالان خود دیرتر راه می رود ،خیز برمی دارد یا بلند می شود.

صحبت کردن را دیرتر می آاموزد و در صحبت کردن مشکل دارد.

در یادآوری اشیا دچار مشکل است

در درک قواعد اجتماعی دچار مشکل است

در درک نتایج عملکرد خود دچار مشکل است.

در حل مسئله دچار مشکل است.

ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)