Loading...

تولد تا یک سالگی

بازدید: 957

شنوایی و درک

تولد تا 3 ماهگی

*با شنیدن  اصوات بلند وحشت زده می شود

*با خنده یا سکوت کردن به حرف های شما توجه نشان می دهد.

*صدای شما را تشخیص می دهد و اگر در حال گریه کردن باشد، از گریه دست می کشد.

*در پاسخ به صداها، کاهش یا افزایش رفتار مکیدن خواهد داشت.

4 تا 6 ماهگی

*چشمان خود را به طرف منبع صدا حرکت می دهد.

*به تغییر لحن صدا واکنش نشان می دهد

*به اسباب بازی هایی که تولید صدا می کنند، واکنش نشان می دهد

*به موسیقی توجه می کند.

7 ماهگی تا 1 سالگی

* از انجام باری هایی چون دالی موشه و ... لذت می برد

*به جهت صدا توجه نشان می دهد.

*هنگامی که با او حرف میزنند، به گوینده نگاه می کند.

* کلمات مشابه را تشخیص می دهد.

*به درخواست ها پاسخ می دهد. (بیا اینجا...بیشتر نمی خواهی؟)

 

صحبت کردن

تولد تا 3 ماهگی

*تولید صداهای خوشایند(زمزمه کردن)

*گریه کردن برای ابراز نیازهای مختلف

*با دیدن افراد لبخند می زند

4 تا 6 ماهگی

*کلماتی زیادی را با اصوات ب، پ  و م می گوید

*به آرامی می خندد

*نارضایتی و هیجان خود را بیان می کند

*تولید صداهایی چون (قام قام گفتن) هنگام بازی با شما یا در تنهایی

7 ماهگی تا 1 سالگی

*ترکیب حروف بی صدا و با صدا مثل (تاتا اپ اپ بی بی)

*استفاده از اصوات برای جلب توجه

*استفاده از حرکات بدنی برای برقراری ارتباط (تکان خوردن، گرفتن دست برای جلب توجه)

*تقلید اصوات متفاوت

*گفتن یک یا دو کلمه در حدود یک سالگی که واضح هم نیستند. (سلام، سگ، مامان و بابا)

 

 برای بهبود این روند چه کارهایی می توانید انجام دهید؟

*توانایی کودکتان برای شنیدن را بسنجید و به مشکلات گوشی و عفونی خصوصا اگر به طور مکرر اتفاق می افتد، توجه کنید.

*مهارت های ارتباطی کودک خود را با نگاه کردن به کودک هنگام صحبت کردن  با او و هم چنین با تقلید گفتار او، تقویت کنید

*خنده و حرکات چهره ای او را تکرار کنید

*به او آموزش دهید تا حرکاتی چون دالی موشه، دست زدن، بوس کردن و خداحافظی کردن را تقلید کند. این بازی ها به رشد کلامی او بسیار کمک می کند.

*هنگام انجام کارهای روزانه مثل لباس پوشیدن، حمام کردن و غذا خوردن با او صحبت کنید(مامان داره موهای سام را شانه می کنه، سام هویج می خوره و هویج خوشمزه است)

*با او در مورد جایی که می خواهید بروید، کاری که می خواهید انجام دهید و افرادی که قرار است، ببینید صحبت کنید (سام به خانه مامان بزرگ می رود)

*صدای حیوانات را به او آموزش دهید(گاو می گوید معععع)

*با کودک خود با زبانی که راحت تر هستید صحبت کنید.

ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)