Loading...

یک تا دو سالگی

بازدید: 855

 

شنوایی و درک

*می تواند به قسمت هایی از بدن هنگام درخواست اشاره کند.

*می تواند دستورات ساده را دنبال کند و سوالات ساده را متوجه شود (توپ را بندا، نی نی را بوس کن، کفشت کجاست؟)

*به داستان های ساده، شعرها و ریتم ها گوش می کند.

*می تواند به تصاویر مرتبط با متن کتابی که خوانده می شود، اشاره کند.

 

صحبت کردن

*هر ماه کلمات بیشتری یاد می گیرد.

*می تواند از سوالات یک یا دو کلمه ای استفاده کند (پیشی کجاست؟ این چیه؟)

*می تواند دو کلمه را کنار هم قرار دهد (شیرینی بیشتر، آبمیوه، کتاب مامان)

*می تواند از حروف صامت بیشتری در اول کلمه استفاده کند.

 

 برای بهبود این روند چه کارهایی می توانید انجام دهید؟

*هنگام انجام دادن کارها و بازدید از مکان های مختلف، با کودک صحبت کنید.

*هنگام قدم زدن به اشیا اشاره کنید (ماشین،درختان و پرندگان) و اسم آن ها را بگویید و در موردشان حرف بزنید ...من سگ می بینم، سگ پارس می کند،ا ین سگ قهوه ای، بزرگ است)

*از عبارات ساده زبانی که تقلید و تکرارش برای کودک آسان است استفاده کنید.

* هنگامی که اطراف خانه یا اتاق کودکتان راه می روید، اشیا را به او نشان دهید و همزمان اسم اشیا را بیان کنید.

*زمانی که او را به حمام می برید، از این فرصت برای آموزش اصوات استفاده کنید و به کمک بازی با آب و کف، اجازه دهید تا کودکتان هوایی که از ایجاداصوات ایجاد می شود را حس کند.

*کلماتی که کودک استفاده می کند را  بسط وگسترش دهید. برای مثال اگر کودکتان می گوید ماشین ..بگویید بله درست است این یک ماشین بزرگ قرمز است.

*هرروز زمانی را به خواندن کتاب برای کودکتان اختصاص دهید. کتاب هایی با تصاویر بزرگ و با کلمات ساده انتخاب کنید و هنگامی که کتاب می خوانید تصاویر را برای او توضیح دهید.

*از کودک بخواهید تا به تصاویر توضیح داده شده اشاره کنید.

*از او بخواهید تا اسم تصاویر را بگوید. در ابتدا ممکن است به شما پاسخ ندهد اما ناگهان یک روز با گفتن اسم تصویر شما را متعجب خواهد کرد.

ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)