Loading...

در ستایش چشم

3067 بازدید

 • در ستایش چشم
  نینا

  نینا

  "ستایش" بالا و پایین می پرید. گوشه چادر مادرش را گرفته بود: "مامان! من دوچرخه می خواهم..."
  چند قدمی آنسوتر از مسجد، انتهای بن بست "قربانی"، چشم هایی به دست سرنوشت قربانی شده بود. دری کوچک به حیاط باز می شد. حیاطی کوچکتر از اندازه بازی کودکانه و خانه ای با یک اتاق که مساحتش را فرشی 6 متری پر میکرد و آشپزخانه ای که برای یخچالی کوچک هم جا نداشت.
  ستایش 4 سال دارد. چشمش به دنیا باز نشده بود که پدر و مادرش چشمهایشان را به روی دنیا بسته بودند. "علی" بابای ستایش وقتی یکی دو سال بیشتر نداشت، از روی گهواره افتاد، از آن روز چشم هایش هر روز کم سوتر شد تا روزی که دیگر ندید. هنوز خنده های دوران کودکی از روی لبهایش پاک نشده. دیپلم را با بریل گرفته و مدرک اپراتوری تلفن دارد، اما کار و زندگی اش ... زندگی اش را از دست فروشی میگذراند و دکانش؛ قطارهای مترو است. وقتی میپرسی اوضاع زندگی چطور است؟ باز ستایش خدا میکند؛ "خدا را شکر..." با خنده میگوید: "گاه گداری اگر ماموران مترو اذیت نکنند، پول نان شب در می آید". "کبری" مادر ستایش دل پری دارد. از سختی ها خسته، به چشم های ستایش امید بسته است.
  ستایش بالا و پایین می پرید. گوشه چادر مادرش را گرفته بود: "مامان! من دوچرخه می خواهم". بابا، در این فکر بود که وقتی ستایش سوار دوچرخه شود چه کسی هوایش را خواهد داشت که زمین نخورد.
  عکس : امین خسروشاهی - ایسنا
  چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۹
 • نینا

  نینا

  1413359884743_amin%20khosroshahi-11.jpg
 • نینا

  نینا

  1413359884181_amin%20khosroshahi-8.jpg

  1413359885133_amin%20khosroshahi-12.jpg

  1413359886583_amin%20khosroshahi-15.jpg
 • نینا

  نینا

  1413359958328_amin%20khosroshahi-19.jpg

  1413359885491_amin%20khosroshahi-13.jpg

  1413359883822_amin%20khosroshahi-6.jpg

  1413359958655_amin%20khosroshahi-21.jpg
 • نینا

  نینا

  1413359883588_amin%20khosroshahi-4.jpg

  1413359884009_amin%20khosroshahi-7.jpg

  1413359886927_amin%20khosroshahi-17.jpg
 • نینا

  نینا

  1413359886349_amin%20khosroshahi-14.jpg

  1413359883682_amin%20khosroshahi-5.jpg
 • نینا

  نینا

  1413359884524_amin%20khosroshahi-10.jpg

  1413359887098_amin%20khosroshahi-18.jpg
 • نینا

  نینا

  1413359886771_amin%20khosroshahi-16.jpg

  1413359884337_amin%20khosroshahi-9.jpg

  1413359958484_amin%20khosroshahi-20.jpg


برای درج پاسخ عضویت الزامی است.