Loading...

محروم از روشنایی...

3133 بازدید

 • محروم از روشنایی...
  نینا

  نینا

  1413382719844_isna-15.jpg
  زینب و خواهر نابینایش در بیرجند زندگی می کنند. چون در بیرجند مدرسه ای برای دانش آموزان نابینا وجود ندارد او باید در طبقه سوم یک مدرسه عادی تحصیل کند.
  عکس: فرشته عبدی - ایسنا
  چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۴
  1413382720297_isna-16.jpg
  1413382717021_isna-5.jpg
 • نینا

  نینا

  1413382719173_isna-11.jpg

  1413382719423_isna-12.jpg1413382716646_isna-41.jpg
 • نینا

  نینا

  1413382718003_isna-9.jpg

  1413382716646_isna-4%20(1).jpg
 • نینا

  نینا

  1413382717535_isna-8.jpg

  1413382719719_isna-14.jpg
 • نینا

  نینا

  1413382717286_isna-7.jpg

  1413382719548_isna-13.jpg
 • نینا

  نینا

  1413382717161_isna-6.jpg

  1413382718175_isna-10.jpg


برای درج پاسخ عضویت الزامی است.