Loading...

کاردرمانی و اختلالات حسی و حرکتی کودکان

کاردرمانی و اختلالات حسی و حرکتی کودکان

در تعدادی از کودکان با نیازهای خاص، قدرت و نیروی عضلانی کمتر از کودکان هم سنشان می­باشد. عضلات نرم، کم حجم و کم قدرت مشخصات این حالت هستند.

۱- ضعف عضلانی: در تعدادی از کودکان با نیازهای خاص، قدرت و نیروی عضلانی کمتر از کودکان هم سنشان می­باشد. عضلات نرم، کم حجم و کم قدرت مشخصات این حالت هستند. ضعف در اندام ها به شکل دست ها و پاهای کم زور و در تنه به صورت وضعیت های شل (شل راه رفتن، شل نشستن و بی حال دویدن و …) قابل تشخیص است.

اقدامات کاردرمانی: تقویت عضلانی و سیستم حرکتی با تمرینات و ورزش هایی که مربی روی بدن کودک انجام می دهد یا فعالیت ها و بازی هایی که مربی به کودک آموزش می دهد و انجامش را از کودک می خواهد.

۲- خام حرکتی: عدم مهارت و ظرافت در انجام فعالیت های حرکتی. در این حالت حرکات کودک ظرافت و دقت لازم را ندارد. در واقع حرکات کودک ناشیانه می باشد. استفاده از دست ها به خصوص انگشتان و تسلط بر روی حرکات آنان ضعیف است.

اقدامات کاردرمانی: رساندن تون عضلانی به سطح نرمال، تثبیت مفاصل و آموزش الگوهای واحدهای حرکتی کوچک. کاردرمان با استفاده از تکنیک های حرکتی (مثل ماساژ و ورزش های خاص) برای رفع این اشکالات حرکتی اقدام می نماید.

۳ – عدم تعادل: بعضی از کودکان به راحتی تعادل شان را از دست می دهند، این حالت می تواند در وضعیت های استاتیک (مثلا در حالت نشسته یا ایستاده) یا در وضعیت های داینامیک (مثلا در حالت راه رفتن یا دویدن) دیده شود.

اقدامات کاردرمانی: ایجاد و تقویت واکنشهای حفاظتی- تعادلی در این کودکان.

۴ - تاخیر مراحل رشد حرکتی: در بعضی از کودکان ممکن است مرحله ای از مراحل رشد حرکتی ممکن است جا بیفتد (مثلا چهر دست و پا رفتن) یا ممکن است رشد حرکتی نسبت به سن کودک عقب تر باشد.

اقدامات کاردرمانی: در این حالت کاردرمان مرحله حرکتی ایجاد نشده را ایجاد می کند و کودک را آماده می­سازد تا در هر سنی به مرحله حرکتی همان سن برسد.

۵- دفورمیتی ها و بد شکلی ها: در تعدادی از کودکان بد شکلی هایی در اندام ها به خصوص اندام های تحتانی دیده می شود، مثلا چرخش پنجه پا به داخل یا خارج.

اقدامات کاردرمانی: تقویت بعضی عضلات و برطرف کردن کوتاهی های ایجاد شده در بعضی عضلات با دادن تمرینات و فعالیت های خاص موجب بهتر شدن یا اصلاح خواهد شد.

۶- کوتاهی های عضلانی: در بیشتر کودکان کوتاهی عضلانی باعث حالت هایی مثل راه رفتن روی پنجه پا می شود.

اقدامات کاردرمانی: کشش عضلانی و برطرف کردن کوتاهی ها. اگر با تمرینات صحیح و در زمان مناسب انجام گیرد موجب اصلاح وضعیت کودک می شود.

 اختلالات حسی و کار درمانی

اختلالات حسی در کودکان و اقدامات کاردرمانی آنها

۱- حس تند: تعدادی از کودکان به بعضی یا تمام تحریکات حسی واکنش شدید نشان می دهند. مثلا از نور بدشان می آید، به صداها توجه نمی کنند، بو، طعم چاشنی غذاها یا لمس شدن برایشان غیر قابل تحمل است.

اقدامات کاردرمانی: ارائه تحریکات حسی از کمترین مقدار تا رساندن حس های کودک به حد نرمال و افزایش تحمل حسی کودک، همچنین مشاوره دادن به والدین در جهت آماده سازی محیط مناسب زندگی کودک.

۲- حس کند: بعضی از کودکان به بعضی یا تمام تحریکات حسی بدون واکنش هستند. یا بعضی تحریکات حسی با شدت بسیار زیاد برایشان خوشایند است. مثل کودکی که به درد واکنش نشان نمی دهد یا کودکی که به آفتاب یا لامپ زل می زند.

اقدامات کاردرمانی: ارائه تحریکات حسی با شدت زیاد تا رساندن حس های کودک به حد نرمال و کمک به درک و تشخیص محرکات حسی، همچنین مشاوره دادن به والدین در جهت آماده سازی محیط مناسب زندگی کودک.

۳- حس ناموزون: بعضی از کودکان ممکن است درگیر محرکات درونی خود باشند تا درک، تشخیص و واکنش نشان دادن به محرکات خارجی، مثل کودکی که بدون وجود محرک خارجی دچار خارش یا قرمزی پوست می شود، یا کوکی که پس از دویدن می نشیند و به صدای قلب یا نفس کشیدن یا خس خس ریه­اش گوش می کند یا کودکی که مدام چشم هایش را دستکاری می کند.

اقدامات کاردرمانی: کمک به کودک در جهت درک، تشخیص و واکنش نشان دادن به محرکات خارجی و برگرداندن جهت توجه کودک از محرکات داخلی به خارجی، همچنین مشاوره دادن به والدین در جهت آماده سازی محیط مناسب زندگی کودک.

 


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)