Loading...

ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها تجمیع می شوند

ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها تجمیع می شوند

وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل تجمیع ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها در ادارات کل آموزش و پرورش را ابلاغ کرد.

به گزارش روز سه شنبه وزارت آموزش وپرورش، این دستورالعمل در 18 بند تنظیم شده است.

در ادامه آمده است: این اقدام به منظور رشد و ارتقای امورآموزشی، پرورشی و توان بخشی دانش آموزان استثنایی، براساس بند ه از ماده 19 برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و راهکار 1-16 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با تاکید بر توجه جدی به سیاست ها و برنامه های پیشنهاد شده مبنی بر توسعه مشارکت های مردمی، ارتقای کیفیت و تقویت مدیریت آموزشگاهی، عملیاتی کردن بودجه و ساماندهی نیروی انسانی، همچنین تسهیل درامور اجرایی ادارات آموزش و پرورش استثنایی اتخاذ شده است.

بر اساس این دستورالعمل مدیر کل آموزش و پرورش استان، مسوول و متولی اجرا و نظارت بر تمامی امور تخصصی آموزشی، فرهنگی، تربیت بدنی و توان بخشی مدارس استثنایی است و حل مسایل و مشکلات این مدارس با اولویت، برنامه ریزی و اقدامات لازم توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق صورت می گیرد.

در بند پنجم این دستور العمل تصریح شده است که عزل و نصب رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی با پیشنهاد آن اداره کل و تایید سازمان آموزش و پرورش استثنایی امکان پذیر است و به منظور ایجاد هماهنگی و پیگیری مصوبات مربوط، رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان به عنوان عضو در شورای معاونان و کمیته برنامه ریزی شرکت می کند.

در این دستور العمل در خصوص برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی نوآموزان بدو ورود به پیش دبستانی تاکید شده است: با توجه به ماده 19 بند ه قسمت 3 برنامه پنجم توسعه نسبت به توسعه کمی و کیفی آن براساس دستورالعمل مربوط اقدام شود.

براساس این دستورالعمل مصوبه هشتصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه آموزش تلفیقی و فراگیر و شیوه نامه اجرایی آن در تاریخ 12 شهریور سال 92، مبنای جایگزینی و آموزش دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی قرار گیرد.

در بند دیگری از این دستورالعمل آمده است: با توجه به ضرورت دوره پیش از دبستان و ارایه خدمات آموزشی، پرورشی و توان بخشی به نوآموزان و ارائه مشاوره به والدین، لازم است تمهیدات و امکانات مورد نیاز برای توسعه و اجرای برنامه ها و رویکرد نوین آموزشی و پرورشی مورد توجه قرار گیرد و ضروری است اداره کل آموزش و پرورش استان در حد امکان نسبت به تخصیص اعتبار مورد نظر از محل ایاب و ذهاب دانش آموزی اقدام لازم را به عمل آورد و رفت و آمد این دانش آموزان را در اولویت قرار دهد. 


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)