Loading...

اهمیت سونوگرافی در غربالگری اختلالات کروموزومی و ناهنجاریهای جنین

اهمیت سونوگرافی در غربالگری اختلالات کروموزومی و ناهنجاریهای جنین

مدیر دوره سونوگرافی پیشرفته چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی تاکید کرد: سونوگرافی در غربالگری اختلالات کروموزومی و ناهنجاریهای ساختمانی جنین نقش اصلی را بر عهده دارد.

به نقل از مهر، دکتر اشرف السادات جمال با بیان اینکه تکنولوژی سونوگرافی مهمترین کلید تشخیص در رشته مامایی است که ا حتیاج به دانش اولیه و کسب مهارت برای انجام آن بر اساس تکنیک صحیح دارد، گفت: مهارت در سونوگرافی از فاکتورهای مهم است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت سریع در این تکنولوژی و کاربرد بیشتر آن درعلم زنان و مامایی ، ما را بر این میدارد که آموزش و مهارت را در این عرصه افزایش دهیم، تصریح کرد: سونوگرافی در غربالگری اختلالات کروموزومی و ناهنجاریهای ساختمانی جنین نقش اصلی را بر عهده دارد.

مدیر دوره سونوگرافی پیشرفته چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ادامه داد : اضافه شدن داپلر سونوگرافی کمک کرده تا گردش خون جنینی و مادری هم بررسی و اقدامات لازم در جهت پیشگری و درمان نارسایی جفتی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف انجمن بین المللی سونوگرافی در زنان و مامایی ISUOG ، فراهم کردن زمینه آموزش و ایجاد مهارت و با فعالیتهای تحقیقی سبب پیشرفت این علم است اظهار کرد : امسال دوره پیشرفته سونوگرافی به صورت کورس فشرده دو روزه در روزهای 22 و 23 مهر ماه جاری و همزمان با شروع کنگره بین المللی زنان و مامایی آغاز خواهد شد.

جمال با اشاره به اینکه مدرس این دوره پروفسور داریو پالادینی از کشور ایتالیا هستند که سابقا معاونت آموزشی ISUOG را بر عهده داشته و در حال حاضر رئیس بخش اکوکاردیوگرافی جنین در دانشگاه ناپل و رئیس بخش جراحی جنین در انستیتوی Gaslini و Genoa ایتالیا هستند، تصریح کرد: وی در سال 2009 هم دوره پیشرفته سونوگرافی را در تهران برگزار نموده اند که دراین کورس که جزئیات قلب جنین که مشکل ترین قسمت سونوگرافی مامایی است آموزش داده می شود.

وی ادامه داد: از نظر شیوع بیماریهای مادرزادی قلب در مقام دوم ناهنجاریهای کودکان است که اطلاع از آن اهمیت فوق العاده ای دارد که روز دوم مطابق با 23 مهر CNS جنین که از نظر ناهنجاریها مقام اول را دارد بررسی می شود که امیدواریم این قدم کمکی به دانش سونوگرافی در کشورباشد تا همگام با دنیا پیش رویم.


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)